Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso DOLB IV

Operacija: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso DOLB IV

Finančna podpora: 563.571,07 EUR

Namen predvidene investicije je, da omogoči prijetnejše počutje zaposlenih v podjetjih, zniževanje stroškov ogrevanja, zagotovi zniževanje izpustov toplogrednih plinov in omogoči uporabo okolju prijaznih in obnovljivih vhodnih surovin (lesne biomase).

Cilji investicije, ki jih bo investitor zasledoval:
- Izvedba del, ki se nanašajo na širitev obstoječega sistema DO DOVE;
- uporaba obnovljivih virov energije kot surovine za ogrevanje javnih in bivalnih prostorov;
- zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v ozračje;
- zamenjava obstoječega, zastarelega sistema za ogrevanje, s sodobnim, okolju prijaznejšim in energetsko varčnejšim sistemom za ogrevanje na lesno biomaso;
- izvajanje strateške usmeritve države na področju okoljske infrastrukture;
- implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
- drugo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si 

Avtorji

Oblikovanje in postavitev spletne strani:

Miha Dolenc - photo and design | www.mihadolenc.com


Pravno obvestilo

Kmalu